Posts in Naše postřehy

Nebojte se spotřebitelských soutěží.

11 července, 2018 Posted by Internetový marketing, Naše postřehy 0 thoughts on “Nebojte se spotřebitelských soutěží.”

Spotřebitelské soutěže jsou jedním z účinných nástrojů, jak upoutat pozornost na vaši firmu, produkt, nebo službu, jak přivést nové návštěvníky na vaše webové stránky a jak rozšířit počet vašich fandů a zákazníků. Úspěch je ovšem podmíněn dodržením jistých zákonitostí a vyvarování se zbytečných chyb.

 

7 zákonitostí, které byste se měli dodržet

 

1) Neopomínejte fázi přípravy a načasování
Tato fáze je pro efekt soutěže velice důležitá. Musíte mít dopředu jasno, koho chcete oslovit, co má soutěžící udělat a s jakým cílem. Důležité je i správné načasování a to především u sezónního zboží, nebo služeb.

2) Dobře zvolte soutěžní úkol
Praxe nám ukázala, že se soutěže účastní větší počet soutěžících, když je úkol srozumitelný, jednoduchý a bez nutnosti vynakládání zvýšené energie např. na vyhledávání nějakých hlubších informací, zasílání čehosi poštou apod. V opačném případě se lidé do soutěže masově nezapojí. Totéž platí i o případné podmínce nákupu určitého zboží. Výjimku tvoří pouze takové spotřebitelské soutěže, kde jsou velice atraktivní a drahé výhry.

3) Buďte kreativní
Nebojte se a buďte kreativní, zábavní, inspirativní. Nejen, že snáze upoutáte potřebnou pozornost, nýbrž neotřelým nápadem, či zajímavou kreativitou můžete dosáhnout na sociálních sítích i tvz. virálního šíření, čímž za stejné peníze oslovíte podstatně více sledovatelů. Naše zkušenosti nám z poslední doby ukazují, že se pro úspěšné kreativní řešení soutěže dostávají do popředí zájmu různé formy videí.

4) Soutěž aktivně propagujete a komunikujete
Každou soutěž je nutné patřičně komunikovat a tím pro ni získat maximum soutěžících. Ve většině případů jsou k tomu vhodné známé sociální sítě a prostředí internetu. Nespokojte se s tím, že dáte info o soutěži pouze na váš web a oslovíte pouze fandy vaší facebookové stránky. Velice se nám osvědčila placená propagace soutěže, cílená na konkrétní sociální skupiny a regiony. Jen tak se do soutěže zapojí více zájemců a bude mít větší efekt. O soutěži komunikujte před jejím spuštěním, v celém jejím průběhu i po jejím ukončení.

5) Výherce vybírejte transparentně
Snažte se, aby hodnocení bylo pro soutěžící jasné a pokud možno transparentní. Je-li to vzhledem k charakteru soutěže možné, dejte přednost volbě veřejností, nebo vyberte podle předem avizovaných kritérií. Vyhněte se losování. Netransparentní výběr výherců snižuje důvěryhodnost soutěže i celé vaší firmy.

6) Ceny předávejte osobně
Když už jste investovali peníze a energii do soutěže, bylo by chybou ji marketingově a komunikačně nevyužít na 100 %. Snažte se ceny nezasílat poštou. Osvědčilo se nám předávat ceny nejlépe osobně /třeba i prostřednictvím obchodních zástupců/ a tento akt zdokumentovat alespoň fotografií z mobilního telefonu, případně i krátkým rozhovorem s výhercem. Získáte tím nejen další a cenný materiál pro marketingovou komunikaci, ale především větší uznání a důvěru ve vaši firmu.

7) Nezapomeňte soutěžícím poděkovat
Ne každý může vyhrát a tak této větší skupině soutěžících přísluší alespoň veřejné poděkování za účast. Poděkujte jim na sociálních sítích, i na vašich webových stránkách. Je to především slušné, projevíte o ně zájem a navíc vás to vůbec nic nestojí…

Toto zkušenostmi podložené mini know-how vám pomůže k rozhodnutí zrealizovat a využit spotřebitelskou soutěž pro váš marketing a obchod. No, a když budete chtít poradit, nebo pomoc, jsme tu pro vás :-).

 

Personální marketing, aneb lidi, lidi a zase lidi.

18 dubna, 2018 Posted by Internetový marketing, Naše postřehy 0 thoughts on “Personální marketing, aneb lidi, lidi a zase lidi.”

Ekonomice se obecně daří, ovšem většina firem řeší jiný problém – chybí lidé, zaměstnanci různých profesí.

Jedna z možností, jak tomuto předejít, nebo jak snadněji získat potřebné zaměstnance je tzv. personální marketing. Může to znít složitě, nicméně při troše snahy a dobré vůle to lze zvládnout i ve firmách kde marketing jako takový třeba ani aktivně nerealizujete.

Jedna s efektivních cest, jak personální marketing realizovat je komunikovat na sociální síti Facebook. Pokud zde jako firma nemáte založený profil, založte jej – je to otázka několika minut. To je ovšem na celém procesu to nejjednodušší.

Nyní pro vás nastává úkol co, komu, a jakým způsobem sdělovat. Jako ideální se v praxi ukázalo komunikovat ve dvou rovinách.

 

1) Pozitivně oslovujte veřejnost

Zde nenabízejte konkrétní pracovní pozice, nýbrž pravidelně publikujte, a to i když nehledáte konkrétního pracovníka, příspěvky obecných témat jako jsou např.:

  • co zajímavého se u vás ve firmě děje;
  • jakou máte firemní kulturu;
  • jaké výhody mají vaši zaměstnanci;
  • obecně pozitivně vnímané přístupy vaší firmy (např. zaměstnávání ZTP, šetrnost k životnímu prostředí, minimální úrazovost apod.);
  • rozhovory se zaměstnanci;
  • benefity a výhody pro zaměstnance;
  • a jiné hodnoty, které jsou obecně pozitivně vnímány.

 

2) Hledejte pracovníky na konkrétní pracovní pozici

Pokud již budete hledat konkrétního pracovníka, publikujte kvalitně graficky i textově zpracované příspěvky s konkrétními požadavky, případně i možnými benefity.

  • Pokud nejste schopni takovýto příspěvek graficky zpracovat, obraťte se na někoho, kdo vám jej vytvoří;
  • pozor si dejte na samotné znění příspěvku, aby nebyl v rozporu s příslušnými zákony (ohledně diskriminace určitých sociálních skupin, pohlaví, věku, vyznání apod.)

 

Oslovujte jen ty pravé

Komunikace na sociální síti Facebook vám umožňuje přesně vybrat a zacílit na ty komu se vaše příspěvky budou zobrazovat: muži, nebo ženy určitého věku, bydliště, regionů, nebo zájmů, a tak efektivně oslovíte pouze ty skupiny uživatelů, které pro vás mají požadovaný potenciál.

Jak často publikovat?

Jedná se o jednu z marketingových aktivit, a tak i zde, jako obecně v marketingu platí: „Kdo komunikuje více, dosahuje lepších výsledků.“ Dle našich zkušeností by měly menší a střední firmy publikovat obecné příspěvky pravidelně minimálně 2x do měsíce a v případě hledání konkrétního pracovníka publikovat příspěvky v týdenních kampaních.

Zadarmo to není, ale nepoloží vás to.

Aby se vaše příspěvky zobrazovali vybraným skupinám uživatelů, je potřeba je finančně sponzorovat. Nám se pro naše menší a střední klienty osvědčilo, sponzorovat obecné příspěvky cca 5.000 Kč/měsíčně a příspěvky, kde hledáme konkrétního pracovníka cca 2000 Kč/týdně. Berte tyto částky pouze jako orientační. Výše sponzorovaného příspěvku záleží na požadované četnosti, intenzitě, a velikosti dané cílové skupiny, nebo regionu. Jestli je to moc, nebo málo, je na rozhodnutí každého odpovědného manažera. Na druhé straně, práci o přesčasech, víkendech, nebo svátcích také nebude dělat nikdo zadarmo, a co teprve případné finanční ztráty za pozdí expedici zakázek…

Přejeme vám úspěšný personální marketing, a kdybyste si nevěděli rady – jsme tu i pro vás.

Call Now Button