Ekonomice se obecně daří, ovšem většina firem řeší jiný problém – chybí lidé, zaměstnanci různých profesí.

Jedna z možností, jak tomuto předejít, nebo jak snadněji získat potřebné zaměstnance je tzv. personální marketing. Může to znít složitě, nicméně při troše snahy a dobré vůle to lze zvládnout i ve firmách kde marketing jako takový třeba ani aktivně nerealizujete.

Jedna s efektivních cest, jak personální marketing realizovat je komunikovat na sociální síti Facebook. Pokud zde jako firma nemáte založený profil, založte jej – je to otázka několika minut. To je ovšem na celém procesu to nejjednodušší.

Nyní pro vás nastává úkol co, komu, a jakým způsobem sdělovat. Jako ideální se v praxi ukázalo komunikovat ve dvou rovinách.

1. Pozitivně oslovujte veřejnost

Zde nenabízejte konkrétní pracovní pozice, nýbrž pravidelně publikujte, a to i když nehledáte konkrétního pracovníka, příspěvky obecných témat jako jsou např.:

  • co zajímavého se u vás ve firmě děje;
  • jakou máte firemní kulturu;
  • jaké výhody mají vaši zaměstnanci;
  • obecně pozitivně vnímané přístupy vaší firmy (např. zaměstnávání ZTP, šetrnost k životnímu prostředí, minimální úrazovost apod.);
  • rozhovory se zaměstnanci;
  • benefity a výhody pro zaměstnance;
  • a jiné hodnoty, které jsou obecně pozitivně vnímány.

2. Hledejte pracovníky na konkrétní pracovní pozici

Pokud již budete hledat konkrétního pracovníka, publikujte kvalitně graficky i textově zpracované příspěvky s konkrétními požadavky, případně i možnými benefity.

  • Pokud nejste schopni takovýto příspěvek graficky zpracovat, obraťte se na někoho, kdo vám jej vytvoří;
  • pozor si dejte na samotné znění příspěvku, aby nebyl v rozporu s příslušnými zákony (ohledně diskriminace určitých sociálních skupin, pohlaví, věku, vyznání apod.)

Oslovujte jen ty pravé

Komunikace na sociální síti Facebook vám umožňuje přesně vybrat a zacílit na ty komu se vaše příspěvky budou zobrazovat: muži, nebo ženy určitého věku, bydliště, regionů, nebo zájmů, a tak efektivně oslovíte pouze ty skupiny uživatelů, které pro vás mají požadovaný potenciál.

Jak často publikovat?

Jedná se o jednu z marketingových aktivit, a tak i zde, jako obecně v marketingu platí: „Kdo komunikuje více, dosahuje lepších výsledků.“ Dle našich zkušeností by měly menší a střední firmy publikovat obecné příspěvky pravidelně minimálně 2x do měsíce a v případě hledání konkrétního pracovníka publikovat příspěvky v týdenních kampaních.

Zadarmo to není, ale nepoloží vás to.

Aby se vaše příspěvky zobrazovali vybraným skupinám uživatelů, je potřeba je finančně sponzorovat. Nám se pro naše menší a střední klienty osvědčilo, sponzorovat obecné příspěvky cca 5 000 Kč/měsíčně a příspěvky, kde hledáme konkrétního pracovníka cca 2000 Kč/týdně. Berte tyto částky pouze jako orientační. Výše sponzorovaného příspěvku záleží na požadované četnosti, intenzitě, a velikosti dané cílové skupiny, nebo regionu. Jestli je to moc, nebo málo, je na rozhodnutí každého odpovědného manažera. Na druhé straně, práci o přesčasech, víkendech, nebo svátcích také nebude dělat nikdo zadarmo, a co teprve případné finanční ztráty za pozdní expedici zakázek…

Přejeme vám úspěšný personální marketing, a kdybyste si nevěděli rady – jsme tu i pro vás.