Spotřebitelské soutěže jsou jedním z účinných nástrojů, jak upoutat pozornost na vaši firmu, produkt, nebo službu, jak přivést nové návštěvníky na vaše webové stránky a jak rozšířit počet vašich fandů a zákazníků. Úspěch je ovšem podmíněn dodržením jistých zákonitostí a vyvarování se zbytečných chyb.

7 zákonitostí, které byste měli dodržet

1. Neopomínejte fázi přípravy a načasování

Tato fáze je pro efekt soutěže velice důležitá. Musíte mít dopředu jasno, koho chcete oslovit, co má soutěžící udělat a s jakým cílem. Důležité je i správné načasování a to především u sezónního zboží, nebo služeb.

2. Dobře zvolte soutěžní úkol

Praxe nám ukázala, že se soutěže účastní větší počet soutěžících, když je úkol srozumitelný, jednoduchý a bez nutnosti vynakládání zvýšené energie např. na vyhledávání nějakých hlubších informací, zasílání čehosi poštou apod. V opačném případě se lidé do soutěže masově nezapojí. Totéž platí i o případné podmínce nákupu určitého zboží. Výjimku tvoří pouze takové spotřebitelské soutěže, kde jsou velice atraktivní a drahé výhry.

3. Buďte kreativní

Nebojte se a buďte kreativní, zábavní, inspirativní. Nejen, že snáze upoutáte potřebnou pozornost, nýbrž neotřelým nápadem, či zajímavou kreativitou můžete dosáhnout na sociálních sítích i tvz. virálního šíření, čímž za stejné peníze oslovíte podstatně více sledovatelů. Naše zkušenosti nám z poslední doby ukazují, že se pro úspěšné kreativní řešení soutěže dostávají do popředí zájmu různé formy videí.

4. Soutěž aktivně propagujete a komunikujete

Každou soutěž je nutné patřičně komunikovat a tím pro ni získat maximum soutěžících. Ve většině případů jsou k tomu vhodné známé sociální sítě a prostředí internetu. Nespokojte se s tím, že dáte info o soutěži pouze na váš web a oslovíte pouze fandy vaší facebookové stránky. Velice se nám osvědčila placená propagace soutěže, cílená na konkrétní sociální skupiny a regiony. Jen tak se do soutěže zapojí více zájemců a bude mít větší efekt. O soutěži komunikujte před jejím spuštěním, v celém jejím průběhu i po jejím ukončení.

5. Výherce vybírejte transparentně

Snažte se, aby hodnocení bylo pro soutěžící jasné a pokud možno transparentní. Je-li to vzhledem k charakteru soutěže možné, dejte přednost volbě veřejností, nebo vyberte podle předem avizovaných kritérií. Vyhněte se losování. Netransparentní výběr výherců snižuje důvěryhodnost soutěže i celé vaší firmy.

6. Ceny předávejte osobně

Když už jste investovali peníze a energii do soutěže, bylo by chybou ji marketingově a komunikačně nevyužít na 100 %. Snažte se ceny nezasílat poštou. Osvědčilo se nám předávat ceny nejlépe osobně /třeba i prostřednictvím obchodních zástupců/ a tento akt zdokumentovat alespoň fotografií z mobilního telefonu, případně i krátkým rozhovorem s výhercem. Získáte tím nejen další a cenný materiál pro marketingovou komunikaci, ale především větší uznání a důvěru ve vaši firmu.

7. Nezapomeňte soutěžícím poděkovat

Ne každý může vyhrát a tak této větší skupině soutěžících přísluší alespoň veřejné poděkování za účast. Poděkujte jim na sociálních sítích, i na vašich webových stránkách. Je to především slušné, projevíte o ně zájem a navíc vás to vůbec nic nestojí…

Toto zkušenostmi podložené mini know-how vám pomůže k rozhodnutí zrealizovat a využit spotřebitelskou soutěž pro váš marketing a obchod. No, a když budete chtít poradit, nebo pomoc, jsme tu pro vás.