Loading... Loading...

Čištění břehu řeky Ohře

Pojď čistit s námi!

I dobročinné události lze prezentovat s citem pro design.

Akci Čištění břehu řeky Ohře přispíváme v rámci podpory užitečné věci tvorbou minimalistických plakátů ve střihu lounské školy výtvarného umění. Inspirací ke grafikám je protínání vodní hladiny s břehem řeky Ohře. Ostrý střet dvou světů, jehož hranice se neustále každou chvíli mění v závislosti na pohybu vodní hladiny.

Nervózní ostří nože, které každou chvíli přikrajuje kus zeminy. Řeka Ohře, která od nepaměti formuje krajinu okolo svého břehu i přesto, že se jí člověk pokusil zkrotit. Lidstvo má bohužel tu nelibou vlastnost měnit veškeré své okolí. A to i v přesvědčení, že tak činní dobře. Toku řeky Ohře kolem Loun se tato snaha dotkla zatím (a snad to tak již zůstane) ne tak drastickou formou: Koryto řeky lidé  několikrát přesunuli, odstřihli ramena, která po nepředstavitelně dlouhou dobu zavlažovala půdu. Avšak to nejpodstatnější – její meandry zůstaly naštěstí zachovány. Řeka se tak vyznačuje svou přirozeností a s volností se kroutí krajinou jako přátelská užovka.

Bohužel stále existují její nepřátelé, kteří jí svou omezeností ubližují a vynakládají čas a sílu pro zanechávání nepotřebných předmětů v blízkosti této unikátní entity s tak usilovnou vervou, jakoby se mělo jednat o vrchol jejich činění a mělo to být jediné, co po nich na tomto světě zůstane. Nezůstane – Parta dobrovolníků z řad občanů města Loun se rozhodla každý rok začátkem jara bojovat proti tomto nešvaru. A co na tom, že se ve velké míře jedná o členy subkultur z řad punkerů, technařů, rockerů, veganů a růstných alternativců. Pro řeku Ohři udělají ve svém životě nakonec víc než ti, kteří se na ně dívají celý život skrz prsty.

KLIENT

Lunovrat, z.s.

ROK REALIZACE

2016–2019

GRAFICKÝ DESIGN

Jan Petržilka