Loading... Loading...

Drutep – marketingová komunikace na internetu a sociálních sítích

Cílem klienta bylo začít komunikovat svoji firmu a produkty na internetu a sociálních sítích.

Nejprve jsme si s klientem vyjasnili jeho představy, cíle a finanční možnosti pro tento projekt komunikace. Poté jsme si provedli tzv. audit dosavadní komunikace a zpracovali rámcovou strategii na jeden rok. Bylo nutné kompletně zpracovat nové webové stránky, podpořit jejich návštěvnost novými, zajímavými články, a současně nastavit účet na sociální síti Facebook. Následně jsme si nastavili režim společných pracovních schůzek 2x měsíčně. Na nich jsme prezentovali naše nápady a seznamovali klienta s průběhem a efektivitou realizované komunikace. Jednotlivé příspěvky pro komunikaci jsme graficky i textově zpracovávali a na internetu a sociálních sítích jsme pravidelně publikovali dohodnutá témata komunikace. Součástí komunikace byl i návrh a kompletní realizace několika spotřebitelských soutěží. Tuto komunikaci oceňují nejen koncoví spotřebitelé, nýbrž i odběratelé klienta pro svůj další prodej.

KLIENT

Drutep

ROK REALIZACE

2014–2017

VEDOUCÍ PROJEKTU

Jan Krejčíř

GRAFIKA

Jan Petržilka