Loading... Loading...

Weber – Rádce

Zadání od klienta bylo navrhnout a vytvořit katalog, který má za úkol seznámit jeho zákazníky s celou problematikou vybraných stavebních prací. V katalogu jsou srozumitelnou formou popsány pracovní postupy, doporučené materiály, ucelené systémy a mnoho dalších informací pro realizační firmu i koncového zákazníka. Naše práce je nejen sazba textů, nýbrž i tvorba montáží, kresba různých řezů technologických celků, tvorba tabulek, úprava obrázků, tvorba grafických prvků apod. U tohoto projektu vždy zajišťujeme i kompletní tisk a logistiku. Zkušenosti při tvorbě takto náročného katalogu, který má téměř 600 stran, dokazuje i skutečnost, že náš realizační tým jej spolehlivě zpracovává pro klienta každoročně již 19 let.

KLIENT

divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

ROK REALIZACE

2002–2021

VEDOUCÍ PROJEKTU

Zdeněk Vintrich

DTP Produkce

Jiří Krupka
Martin Pšenský