Loading... Loading...

Žatecký pivovar – marketingová komunikace na sociálních sítích

Záměr klienta byl zřejmý. Nastartovat komunikaci pivovaru na internetu a sociálních sítích a komunikovat s odběrateli a spotřebiteli na českém trhu. Po interním komunikačním auditu jsme nastavili účty na sociálních sítích, navrhli strategii komunikace a začali tvořit jednotlivé příspěvky. Současně s tím se začal realizovat, a po cca půl roce dokončil, projekt nových webových stránek, které nyní odpovídají současným komunikačním trendům. Abychom marketingovou komunikaci klienta řešili komplexně a systematicky, scházíme se 2x měsíčně na pravidelných pracovních schůzkách, kde projednáváme dlouhodobou i krátkodobou strategii komunikace, a také díky analytickým nástrojům její výsledky.

Průběžně hledáme nová komunikační témata, která jsou pro spotřebitele zajímavá, která rozšiřují počty našich přátel a přivádějí nám více návštěvníků na web klienta. Internetovou komunikací podporujeme zájem distributorů, obchodních řetězců i koncových spotřebitelů.

KLIENT

Žatecký pivovar

ROK REALIZACE

2014–

VEDOUCÍ PROJEKTU

Zdeněk Vintrich

GRAFICKÝ DEISGN

Jan Petržilka