Loading... Loading...

Fruiko – vizuální identita

Cílem projektu bylo vytvořit nový vizuální styl značky Fruiko a moderním způsobem navázat na jeho tradici. S klientem jsme si nejprve ujasnili, jaké produkty budou do této řady spadat, a definovali cílovou skupinu zákazníků. Nejprve jsme provedli redesign původního logotypu Fruiko, který jsme zjednodušili a modernizovali. Poté jsme, s cílem odlišit výrobky Fruiko od běžných podobných výrobků, navrhli minimalistický grafický design celé produktové řady, který jsme následně rozpracovali na jednotlivé produkty. Na základě našeho konceptu následně vznikly pro tuto produktovou řadu tiskoviny a webové stránky, které si však klient realizoval s jiným dodavatelem.

KLIENT

PT Servis

ROK REALIZACE

2017

VEDOUCÍ PROJEKTU

Jan Krejčíř

GRAFIKA

Ondřej Štětina