Loading... Loading...

Ana Aqualine – marketingová komunikace na sociálních sítích

Cílem projektu bylo nastartovat a komunikovat firmu Ana Aqualine na internetu a sociálních sítích na českém trhu. Po interním komunikačním auditu jsme nastavili účty na sociálních sítích, navrhli strategii komunikace a začali tvořit jednotlivé příspěvky. Bylo nutné realizovat i nové webové stránky, které byly později doplněny i e-shopem. Na pravidelných pracovních schůzkách 2x měsíčně projednáváme dlouhodobou i krátkodobou strategii komunikace, a díky analytickým nástrojům i její dosavadní výsledky.

Průběžně hledáme a kreativně zpracováváme nová komunikační témata, která jsou pro spotřebitele zajímavá, která rozšiřují počty našich přátel a přivádějí nám více návštěvníků na web klienta. Internetovou komunikací tak podporujeme zájem distributorů, obchodních řetězců i koncových spotřebitelů.

KLIENT

Ana Aqualine

ROK REALIZACE

2017

VEDOUCÍ PROJEKTU

Jan Krejčíř

GRAFIKA

Erika Mithoferová