Loading... Loading...

O-I Manufacturing – výzdoba interiéru

Zadání klienta bylo vytvořit interiérovou výzdobu podnikové jídelny a zasedací místnosti. Jeho prvotní představou byly zarámované fotografie z provozu. My jsme k tomuto projektu přistoupili více kreativně s tím, že představa klienta nebude v místnosti určené primárně pro relaxaci působit příjemně. Nejprve jsme o našem názoru přesvědčili klienta, a navrhli jsme mu následující řešení. Nafotíme detaily jeho produktů a ty po grafickém zpracování použijeme pro výzdobu coby velkoplošné umělecké abstraktní fotografie. Barevnost jsme volili tak, aby působila příjemně a navozovala optimistickou atmosféru. Po vyvzorování a prezentaci na vedení společnosti bylo naše řešení přijato, a následně kompletně realizováno včetně montáží.

KLIENT

O-I Manufacturing Czech Republic

ROK REALIZACE

2017

VEDOUCÍ PROJEKTU

Jan Krejčíř

GRAFICKÝ DESIGN

Jan Petržilka